Disclaimer

Persoonlijke gegevens van leden worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Harley-Davidson Club Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de H-DCN. De H-DCN is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

logo H-DCN zwart wit
Add to cart