Welkom bij de H-DCN

Namens de leden van de H-DCN heet ik je van harte welkom op de site van de:
 

Harley-Davidson Club Nederland.

De Harley-Davidson Club Nederland (H-DCN) is een van de oudste en grootste H-D clubs van Europa.

Een van de belangrijkste doelstelling van onze club is onder andere de eigenaren en berijders van de mooiste en meest karaktervolle motorfiets ter wereld met elkaar in contact te brengen en al toerend, gezamenlijk evenementen te organiseren en/of te bezoeken, zodanig dat hier vriendschappen uit ontstaan.


Daarnaast proberen we de belangen te behartigen van de Harley-Davidson rijders en rijdsters in het algemeen en de leden van de Harley-Davidson Club Nederland in het bijzonder.

De derde doelstelling is het in CLUBverband beoefenen van de Harley-Davidson motorsport. Om misverstanden te voorkomen, we zijn dus weldegelijk een club, naast vele andere H-D clubs in Nederland, en geen overkoepelend orgaan. We opereren als club wel door het gehele land.

De HDCN is opgericht op 31 maart 1962 door een aantal enthousiaste H-D rijders. We hebben inmiddels meer dan 1200 leden.

Omdat de club zo'n groot aantal leden kent, en men zo verspreid door het hele land woont, zijn er regio's (afdelingen) ingesteld. Er zijn 8 regio's in Nederland en 1 regio in Duitsland. Iedere regio heeft een eigen regiobestuur dat, in samenwerking en overleg met het algemeen bestuur, veelal zelfstandig opereert en regioactiviteiten organiseert. Meestal 1 X per maand is er een regiobijeenkomst. Daarnaast zijn er jaarlijks vele tientallen ritten, treffens, etc., door het gehele land. Alle H-DCN evenementen zijn voor alle leden, op vertoon van de clubpas, vrij toegankelijk. Voor sommige evenementen, zoals bij treffens, zal een bijdrage in de onkosten gevraagd worden.

De H-DCN is aangesloten bij de FHDCE (Federation H-D Clubs Europe), waarvan nu al meer dan 62 Europese H-D clubs lid zijn, en die al meer dan 18.000 Europese H-D rijders vertegenwoordigen. Ook deze clubs organiseren door het jaar heen weer diverse bijeenkomsten. Als H-DCN’er kun je ook hier weer aan deel nemen.

Het H-DCN Clubblad:

Het H-DCN nieuws verschijnt maandelijks (11 X per jaar) en is een fantastisch blad waar ieder lid steeds opnieuw naar uitkijkt. In dit blad worden naast de regionale, ook de nationale en internationale activiteiten en ritten afgedrukt. Ieder lid kan en mag (graag) interessante kopij insturen. Dit zijn dikwijls mooie en boeiende reisverslagen of heel komische stukjes, die uiteraard wel raakvlakken hebben met het Harley rijden of met clubactiviteiten. Ook belangrijke namen en adressen vind je in het clubblad en kunnen advertenties van leden en leveranciers worden opgenomen.

Activiteiten:

De leden houden naast individuele ritten ook van gezamenlijke ritten, bijeenkomsten en feesten. Jaarlijks worden er vele activiteiten georganiseerd, zodat ieder lid een ruime keuze kan maken en ruim van tevoren de vakantie en/of vrije dagen hierop kan afstemmen. Veel activiteiten zijn heel geschikt om met het hele gezin aan deel te nemen. De H-DCN is heel zeker geen besloten mannen wereldje. Ieder jaar wordt door een FHDCE club de Super Rally georganiseerd, een vriendenbijeenkomst ergens in Europa. Vele duizenden H-D rijders komen dan een (lang) Pinkster weekend bijeen om elkaar weer te ontmoeten, bij te praten, de motoren te bewonderen en samen te feesten.

Clubregels:

De H-DCN kent naast de clubstatuten tevens een huishoudelijk reglement, waarin de gedragsregels van de leden alsmede van het bestuur zijn vastgelegd. De statuten en reglementen zijn altijd ter inzage bij je regiobestuur. Het dagelijks bestuur kent 3 leden, het algemeen bestuur kent tenminste 5 leden en de regiobesturen tenminste 3 leden.

Jij als lid?

Je ziet, dat je als lid vele mogelijkheden hebt binnen de H-DCN. Het is aan jezelf hoe je daar invulling aan geeft. Iedere vereniging kent actieve en passieve leden. De H-DCN kent veel actieve leden, die de nodige activiteiten ontplooien en elkaar regelmatig ontmoeten. Graag begroeten we ook jou als actief lid, hetgeen niet perse wil zeggen dat je dan ook direct wordt belast met veel taken. Actief lid wil zeggen; een lid dat zich regelmatig laat zien op (club) evenementen. Vooral het bezoeken van de regiobijeenkomsten is aan te bevelen. Op die manier zul je het meeste profijt halen uit je lidmaatschap. Je bent niks verplicht, het blijven aanbevelingen. Niks moet, alles mag, zolang het maar netjes blijft, met het nodige respect voor elkaar. Uiteraard is inzet van ieder lid natuurlijk welkom. Zonder actieve vrijwilligers kan een vereniging niet functioneren. Als je iets wilt doen, laat dit dan weten aan je regiobestuur.

Lidmaatschap en clubpas:

Als je lid wilt worden, kun je het beste contact opnemen met de secretaris van de regio waarin je woont. Dat kan per e-mail of per telefoon. Die neemt vervolgens contact met je op, en hij of zij vertelt je hoe het verder in zijn werk gaat. De aanpak kan per regio wel eens verschillen, maar in grote lijnen komt het op hetzelfde neer. Je wordt eerst een keer uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Let wel, dit is geen ballotagecommissie. Immers, eenieder die in het bezit is van een Harley kan en mag lid worden van de H-DCN. Maar wij zijn van mening dat een club met zo’n historie en cultuur als de H-DCN wel een uitleg verdiend. Je weet vervolgens ook beter waar je lid van wordt en je hebt meteen een paar aanspreekpunten, die je verder bij de andere leden kunnen introduceren. In dit gesprek worden je de ins and outs van de club verteld. Is dit alles voldoende voor je, en wil je lid worden, krijg je een inschrijfformulier. Maar het kan zijn, dat je eerst wel eens de sfeer in de club wilt proeven. Ook dat kan. Geheel vrijblijvend kun je enkele keren op een clubactiviteit aanwezig zijn.

Na ontvangst van de inschrijfformulieren en de betaling van het inschrijfgeld en de contributie bij de HDCN, gaat het lidmaatschap in, en ontvangt een nieuw lid een mouwembleem, een sticker en een GENUMMERDE CLUBPAS van de H-DCN. Het mouwembleem is exclusief voor de H-DCN-leden en kan op mouw, borst of rugzijde van jas of vest worden opgenaaid. Op verzoek moet je, je H-DCN clubpas kunnen tonen bij HD evenementen e.d. Ook geven sommige organisatoren van HD evenementen of winkeliers korting op vertoon van je pas. Het eerste jaar is mogelijk (nog) niet je naam op de pas ingedrukt. Wees zuinig op je clubpas en zorg dat je hem ALTIJD bij je hebt!!

Veel leden zijn al heel veel jaren lid van de H-DCN, waaruit je kunt opmaken dat de

H-DCN een fijne club is, waar Harley-Davidson liefhebbers zich thuis voelen, en dat we onze eerder genoemde doelstelling heel aardig bereiken. Jong en oud, man of vrouw, zij voelen zich bij de H-DCN thuis. Het is net één grote familie.

Wij zijn ervan overtuigd dat ook jij veel fijne clubjaren en kilometers tegemoet gaat als H-DCN lid. Onze flyer kun je hier zien.


Met vriendelijke groet,

Voorzitter H-DCN