Welkom bij de H-DCN

Harley Davidson Club Nederland (H-DCN) is één van de oudste en grootste H-D clubs van Europa. Doel van onze vereniging is het contact tussen onze leden (rond de 1100) te behouden en te versterken. De leden zijn verdeeld over negen regio’s en elke regio organiseert ritten en/of treffens en andere activiteiten waar ieder lid welkom is. We zijn aangesloten bij de Federation H-D Clubs Europe die gezamenlijk meerdan 18.000 Harleyrijders vertegenwoordigen.

Visie:
Op een dag kent elke Harleyrijder in Nederland (en daarbuiten) onze vereniging en zijn we een interessante gesprekspartner voor andere partijen zoals Harley clubs, maar ook voor gemeentes en andere overheden.

Missie
Ons doel is Harley Davidson rijders en enthousiastelingen te organiseren om gezamenlijk activiteiten te ondernemen en daardoor de onderlinge verbondenheid te vergroten. Dit kan een rit in binnen- of buitenland zijn, een treffen, regio-avond of andere activiteit. We delen onze verhalen/belevenissen als we elkaar tegenkomen, via ons clubblad, de website en facebook. Daarmee hopen we ook Harleyrijders te bereiken die nog geen lid zijn, maar zo wel iets van onze activiteiten meekrijgen. De H-DCN staat voor vrijheid – blijheid, iedereen in zijn/haar waarde laten en het samen maken van mooie herinneringen.