Sticker H-DCN logo

Het Algemeen Bestuur (kortgezegd AB)

Met meer dan duizend leden in de negen regio’s, valt er nogal wat te doen voor een Algemeen Bestuur. Dat werk verdelen we tussen de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en de ledenadministratie.

De regio’s hebben ieder een regiobestuur en twee keer per jaar vergaderen we gezamenlijk.

Het Algemeen bestuur bestaat uit vrijwilligers, bij de regiobesturen is dat hetzelfde. Verder zijn er vrijwilligers in de toercommissie en de redactie van het clubblad. Bij treffens zijn veel leden vrijwilliger om ervoor te zorgen dat alle bezoekers het naar hun zin hebben.

Ons team

Leer ons
Bestuur kennen

Bestuur H-DCN 2021
Het AB
Bestuur H-DCN 2021
Jan Pieter Steunebrink
Voorzitter

06 26150670
Foto René
René Wansink
Vice-voorzitter

06-22967710
21Sluitingsrit
Ad Interim
Secretaris

Dick Bos
Penningmeester
06-46504195
Kees Karstens
Ledenadministratie
06-52726567
Add to cart